HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Dreams | Alysha tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Dreams | Alysha

Dream
As long as you know
It's not impossible
To make it a reality

Oh dreams
Are always there for you
And always there for me
To reach as long as you and I believe

I'm not just telling you
All of our dreams come true
As long as you just remember that I believe

Anything that I can do
I know that you can too
Don't you let anyone ever keep you from your dreams

You can do whatever you want
Don't ever turn away from your heart

So make a wish on heaven
The stars will send you in the right direction
As long as you believe

Dream
As long as you know
It's not impossible
To make it a reality

Oh dreams
Are always there for you
And always there for me
To reach as long as you and I believe

Don't ever think you can't
Don't ever think you have
Don't ever reach the future that you have left

Don't ever say there's no hope for you tomorrow
When you control the dreams that you've always known

You can do whatever you want
Don't ever turn away from your heart

So make a wish on heaven
The stars will send you in the right direction
As long as you believe

Dream
As long as you know
It's not impossible
To make it a reality

Oh dreams
Are always there for you
And always there for me
To reach as long as you and I believe

There's no better place than where you are
To reach for the sky
You'll have the stars
Whatever you want is available
Just don't be afraid to dream

Dream
As long as you know
It's not impossible
To make it a reality
(You can make your dreams come true)

Oh dreams
Are always there for you
And always there for me
To reach as long as you and I believe

Only you can dream you know
Eventually it will come to you
Anything you want if you believe
That you can have the stars, the moon

Only you can dream you know
Eventually it will come to you
Anything you want if you believe
That you can have the stars, the moon

Dream
As long as you know
It's not impossible
To make it a reality

Oh dreams
Are always there for you
And always there for me
To reach as long as you and I believe

Dream
As long as you know
It's not impossible
To make it a reality

Lời Việt

Dreams | Alysha

Hãy ước mơ
Chừng nào bạn còn biết rằng
Chẳng phải là không thể
Để khiến ước mơ ấy thành sự thật

Ôi những ước mơ
Luôn ở đó vì bạn
Luôn ở đó vì tôi
Để vươn tới chừng nào bạn và tôi còn tin tưởng

Tôi không chỉ đang nói với bạn
Mọi ước mơ của chúng ta trở thành sự thật
Chừng nào bạn còn nhớ rằng tôi tin tưởng

Tất cả những việc tôi có thể làm
Tôi biết bạn cũng có thể làm được
Bạn không để mọi người đẩy bạn ra xa với những giấc mơ của mình sao?

Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn
Đừng bao giờ quay lưng lại với con tim bạn

Vậy nên hãy ước một điều ước lên thiên đường
Các vì tinh tú sẽ chỉ lối cho bạn
Chừng nào bạn còn tin tưởng

Hãy ước mơ
Chừng nào bạn còn biết rằng
Chẳng phải là không thể
Để khiến ước mơ ấy thành sự thật

Ôi những ước mơ
Luôn ở đó vì bạn
Luôn ở đó vì tôi
Để vươn tới chừng nào bạn và tôi còn tin tưởng

Đừng bao giờ nghĩ bạn không làm được
Đừng bao giờ nghĩ bạn có được
Đừng bao giờ hướng tới tương lai mà bạn đã bỏ lại

Đừng bao giờ nói ngày mai chẳng có hy vọng
Khi bạn kiểm soát được những giấc mơ mà bạn biết rõ

Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn
Đừng bao giờ quay lưng lại với con tim bạn

Vậy nên hãy ước một điều ước lên thiên đường
Các vì tinh tú sẽ chỉ lối cho bạn
Chừng nào bạn còn tin tưởng

Hãy ước mơ
Chừng nào bạn còn biết rằng
Chẳng phải là không thể
Để khiến ước mơ ấy thành sự thật

Ôi những ước mơ
Luôn ở đó vì bạn
Luôn ở đó vì tôi
Để vươn tới chừng nào bạn và tôi còn tin tưởng

Chẳng có nơi nào tốt hơn là nơi bạn đang đứng
Để vươn tới bầu trời
Bạn sẽ có những vì sao
Mọi thứ bạn cần đều có
Đừng sợ phải ước mơ

Ôi những ước mơ
Luôn ở đó vì bạn
Luôn ở đó vì tôi
Để vươn tới chừng nào bạn và tôi còn tin tưởng

Chỉ có bạn có thể ước mơ, bạn biết đó
Cuối cùng rồi bất cứ thứ gì bạn muốn sẽ tìm đến bạn nếu bạn tin tưởng
Rằng bạn có thể có được những vì sao, mặt trăng

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.