HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài I'm Gonna Be (500 Miles) | Celtic Thunder tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

I'm Gonna Be (500 Miles) | Celtic Thunder

When I wake up, well I know I'm gonna be,
I'm gonna be the man who wakes up next you
When I go out, yeah I know I'm gonna be
I'm gonna be the man who goes along with you
If I get drunk, well I know I'm gonna be
I'm gonna be the man who gets drunk next to you
And if I haver up, Yeah I know I'm gonna be
I'm gonna be the man who's havering to you

But I would walk 500 miles
And I would walk 500 more
Just to be the man who walks a thousand miles
To fall down at your door

When I'm working, yes I know I'm gonna be
I'm gonna be the man who's working hard for you
And when the money, comes in for the work I do
I'll pass almost every penny on to you
When I come home(When I come home), well I know I'm gonna be
I'm gonna be the man who comes back home to you
And if I grow-old, (When I grow-old) well I know I'm gonna be
I'm gonna be the man who's growing old with you

But I would walk 500 miles
And I would walk 500 more
Just to be the man who walks a thousand miles
To fall down at your door

Da da da (da da da)
Da da da (da da da)

Da Da Da Dun Diddle Un Diddle Un Diddle Uh Da

Da da da (da da da)
Da da da (da da da)

Da Da Da Dun Diddle Un Diddle Un Diddle Uh Da

When I'm lonely, well I know I'm gonna be
I'm gonna be the man who's lonely without you
And when I'm dreaming, well I know I'm gonna dream
I'm gonna Dream about the time when I'm with you
When I go out(When I go out), well I know I'm gonna be
I'm gonna be the man who goes along with you
And when I come home(When I come home), yes I know I'm gonna be
I'm gonna be the man who comes back home with you
I'm gonna be the man who's coming home with you

But I would walk 500 miles
And I would walk 500 more
Just to be the man who walks a thousand miles
To fall down at your door

Da da da (da da da)
Da da da (da da da)

Da Da Da Dun Diddle Un Diddle Un Diddle Uh Da

Da da da (da da da)
Da da da (da da da)

Da Da Da Dun Diddle Un Diddle Un Diddle Uh Da

Da da da (da da da)
Da da da (da da da)

Da Da Da Dun Diddle Un Diddle Un Diddle Uh Da

Da da da (da da da)
Da da da (da da da)

Da Da Da Dun Diddle Un Diddle Un Diddle Uh Da

And I would walk 500 miles
And I would walk 500 more
Just to be the man who walked a thousand miles
To fall down at your door

Lời Việt

I'm Gonna Be (500 Miles) | Celtic Thunder

Khi anh thức dậy, anh biết rằng mình sẽ như thế
Anh biết mình sẽ là người đàn ông thức dậy bên cạnh em
Khi anh ra ngoài, yeah anh biết rằng anh sẽ như thé
Anh sẽ là người sánh bước cùng em
Nếu anh có say, ôi anh biết rằng
Anh biết rằng anh sẽ là người say bên em
Và nếu anh có lảm nhảm, yeah anh biết rằng mình sẽ thế
Anh sẽ là người lảm nhảm với em

Nhưng anh đã đi bội cả 500 dặm
Và anh sẽ phải đi thêm 500 dặm nữa
Chỉ để là người đàn ông đã đi được 1000 dặm
Rồi ngã xuống trước cửa nhà em

Khi anh làm việc, anh biết rằng anh sẽ là
Anh sẽ là người đàn ông làm việc vì em
Rồi khi anh lãnh số tiền công của mình
Anh sẽ vượt qua mọi thứ để dành cho em
Khi anh về nhà (khi anh về nhà), ôi anh biết rằng anh sẽ
Anh sẽ là người về nhà để được bên em
Và nếu anh có già đi (khi anh già đi) ôi anh sẽ
Anh sẽ sống bên em trọn đời


Nhưng anh đã đi bội cả 500 dặm
Và anh sẽ phải đi thêm 500 dặm nữa
Chỉ để là người đàn ông đã đi được 1000 dặm
Rồi ngã xuống trước cửa nhà em

Da da da (da da da)
Da da da (da da da)

Da Da Da Dun Diddle Un Diddle Un Diddle Uh Da

Da da da (da da da)
Da da da (da da da)

Da Da Da Dun Diddle Un Diddle Un Diddle Uh Da

Khi anh cô đơn, ôi anh biết rằng anh sẽ
Anh sẽ là người cô đơn không bóng em
Và khi anh mơ, ôi anh biết rằng anh sẽ mơ
Anh sẽ mơ về quãng thời gian đôi ta bên nhau
Khi anh ra ngoài ( khi anh ra ngoài), ôi anh biết rằng anh sẽ
Anh sẽ là người sóng bước bên em
Và khi anh về nhà (khi anh về nhà), anh biết rằng anh sẽ
Anh sẽ là người về nhà cùng em
Anh sẽ là người về nhà cùng em


Nhưng anh đã đi bội cả 500 dặm
Và anh sẽ phải đi thêm 500 dặm nữa
Chỉ để là người đàn ông đã đi được 1000 dặm
Rồi ngã xuống trước cửa nhà em

Da da da (da da da)
Da da da (da da da)

Da Da Da Dun Diddle Un Diddle Un Diddle Uh Da

Da da da (da da da)
Da da da (da da da)

Da Da Da Dun Diddle Un Diddle Un Diddle Uh Da

Da da da (da da da)
Da da da (da da da)

Da Da Da Dun Diddle Un Diddle Un Diddle Uh Da

Da da da (da da da)
Da da da (da da da)

Da Da Da Dun Diddle Un Diddle Un Diddle Uh Da

Và anh đã đi bội cả 500 dặm
Rồi anh sẽ phải đi thêm 500 dặm nữa
Chỉ để là người đàn ông đã đi được 1000 dặm
Rồi ngã xuống trước cửa nhà em

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.